Tilsynsrapport

Solbeskyttelsesprodukter på det norske markedet er undersøkt

Publisert 12.07.2007     Sist endret 06.08.2012

Mattilsynet har utført en undersøkelse av solbeskyttelsesprodukter som finnes på det norske markedet med fokus på merkingen og UV-beskyttelsen. Det er tatt utgangspunkt i anbefalinger Europakommisjonen kom med 22. september 2006. Resultatene viser at 26 % av merkene oppfyller de fleste anbefalingene.

I følge Europakommisjonens anbefalinger bør produktene oppfylle visse krav til merking og minstekrav til beskyttelse mot skadelig UV-stråling (se nyhetsnotis angående anbefalingene). Målet med anbefalingene er å sikre at solbeskyttelsesprodukter på det europeiske markedet gir forbruker god informasjon og tilstrekkelig solbeskyttelse. Kosmetikkbransjen deltok i utarbeidelsen og har uttalt at den ønsker å følge dem.

Kartlegging av produkter på markedet i år

På bakgrunn av anbefalingene fra Europakommisjonen ønsket Mattilsynet å kartlegge i hvor stor grad anbefalingene allerede er fulgt opp for produkter som markedsføres på det norske markedet sommeren 2007. Det presiseres at den generelle lovligheten av produktene ikke er vurdert i denne undersøkelsen.

På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet samlet og bearbeidet resultater fra undersøkelsen av solbeskyttelsesprodukter med vekt på merking og UV-beskyttelse. Det er mottatt informasjon om 31 solproduktmerker fra 17 markedsførere og produsenter. Et merke omfatter flere forskjellige enkeltprodukter. Langt det meste på markedet dekkes derfor av denne undersøkelsen. Undersøkelsen viser at 26 % av produktseriene oppfyller de aller fleste av Europakommisjonens anbefalinger når det gjelder både merking og minste UVA-beskyttelse. Europakommisjonen rapporterte om en tilsvarende etterlevelse av anbefalingen i sin pressemelding 9. juli i år.

Videre oppfølging fra Mattilsynet

Mattilsynet forventer at solbeskyttelsesprodukter som tilbys på markedet i 2008 følger alle anbefalingene og planlegger også da en liknende markedsundersøkelse.

Mattilsynet vil følge opp sitt arbeide overfor Europakommisjonen med sikte på å gi anbefalingene lovs kraft. I den sammenheng vil Mattilsynet bygge på en nylig fremlagt risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Fant du det du lette etter?