Hvorfor er det en risiko å tatovere seg?

Publisert 13.03.2014     Sist endret 18.08.2020

Å tatovere seg innebærer alltid en fare for infeksjoner, men de er sjeldent svært alvorlige.  Akutte reaksjoner som allergi, eksem, kløe, lyssensitivitet kan oppstå. Rundt 30 prosent av de som tatoverer seg får milde ubehag som kløe/hevelse i tatoveringen, mens cirka 20 prosent ikke tåler sol på tatoveringen.

Infeksjoner kan komme av urent utstyr eller urene tatoveringsprodukter/farger. I tillegg kan tatoveringsprodukter kan inneholde stoffer som ikke er helsemessig trygge. Ifølge nasjonalt regelverk skal alle tatoveringsprodukter være trygge i bruk. Eksempel på stoffer som ikke er helsemessige trygge er flere metaller som f.eks. barium, bly, nikkel, kadmium og aromatiske aminer. Aromatiske aminer dannes fra noen typer fargestoffer og noen av dem er klassifisert som kreftfremkallende. Det er ikke funnet en direkte sammenheng mellom kreft og tatovering. Det kan også forekomme andre svært helseskadelige stoffer og forbindelser som PAH (polyaromatiske aminer), anilin, o-Anisidin, o-Toluidine m.fl.

I en kjemisk analyse gjort på bestilling fra Mattilsynet i 2012, viste det seg at ca 30 % av tatoveringsfargene ikke var i henhold til regelverket. Det betyr at det er en risiko ved å tatovere seg. Det er viktig at importørene er bevisste på hvilke produkter de tar inn og at forbruker tar bevisste valg når de skal velge tatovør og type tatoveringsfarger.

Det som er spesielt med tatovering sammenlignet med annen kosmetikk, er at stoffene forblir i huden/kroppen. Dersom tatoveringen fjernes med laser, flyttes fargestoffene fra huden og innover i kroppen, men de fjernes ikke fra kroppen.  Det er grunn til å være føre var fordi det er lite forskning på negative helseeffekter ved tatovering og det mangler god kunnskap om innholdet i produktene blant produsenter/importører.

Å tatovere seg innebærer alltid en fare for infeksjoner som kan være svært alvorlige. Det kommer stadig nye metoder for å fjerne tatovering på markedet. Akutte reaksjoner som allergi, eksem, kløe, lyssensitivitet, helingsproblemer, hevelser og væskende sår kan oppstå. Rundt 30 prosent av de som tatoverer seg får milde ubehag som kløe/hevelse i tatoveringen, mens cirka 20 prosent ikke tåler sol på tatoveringen.

Fant du det du lette etter?