Forskrifter

Publisert 07.01.2022     Sist endret 07.01.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt (Forskrift om tatoveringsprodukter) 03.11.2008 1189

Regelverk og veiledning