Faktaartikkel

Tilsyn med kosmetikk og sminke til barn i 2020

Publisert 11.03.2020     Sist endret 09.06.2020
Ansiktsmaling
Foto: Colourbox

I år vil Mattilsynet undersøke kosmetiske produkter markedsført mot barn, mer spesifikt våtservietter og barnesminke. Våtservietter er kroppspleieprodukter, som reguleres under kosmetikklovgivningen, mens dekorativ sminke slik som Halloween-sminke, ansiktsmaling og sminkesett kan være sammensatte produkter som fremstår som leketøy – og må i så fall forholde seg til krav i både kosmetikkregelverket og leketøysdirektivet.

Mattilsynet ønsker derfor å sjekke tilstanden i markedet for kosmetikk rettet mot barn, for a) undersøke hvorvidt disse stoffene kan utgjøre en helsefare, b) om merkereglene er oppfylt, c) for mulige innspill i reguleringsprosessen av enkeltstoffer/stoffgrupper som fortsatt pågår i EU.

Dette ser vi etter

I barnesminke skal man særlig være oppmerksom på parfyme, konserveringsmidler og fargestoffer, da disse kan være sensibiliserende eller allergifremkallende. Ulovlig innhold av tungmetaller (bly, kadmium, nikkel) kan i tillegg til å være allergifremkallende gi økt risiko for andre helseskader. Det er også stoffer som i tillegg til å være helsefarlige, kan ha miljøskadelige effekter (enkelte perfluorerte stoffer; PFAS, hormonforstyrrende stoffer mm).

Alle kosmetiske produkter skal oppfylle definisjonene og kravene i kosmetikkregelverket, og markedsføres og merkes slik at produktene gir forbrukerne tilstrekkelig og korrekt informasjon. Særlig kan kosmetikk som fremstår som leketøy bidra til at forbruker villedes.

Dette bør dere være forberedt på

Tilsynet i 2020 skal finne svar på om regelverket for merking etterleves. Vi vil se på de obligatoriske kravene til merking som blant annet språk, betegnelse, ingrediensliste – vær særlig oppmerksom på sensibiliserende eller allergifremkallende stoffer), at produktet har en europeisk ansvarlig person (RP) og at det finnes dokumentasjon på produktets sikkerhet (såkalt produktinformasjonsfil; PIF) mm.

For noen produkter vil det i tillegg også bli gjennomført kjemisk analyse for utvalgte konserveringsmidler, parfymestoffer, tungmetaller, formaldehyd og fluorstoffer (inkl PFOA). 

Når?OmfangHva ser vi spesielt etter
Vår 2020Produkter fra importører/produsenter av nevnte kosmetiske produkter markedsført til barn – våtservietter, barnesminke, badebomberMerkesjekk: etterlevelse av krav til merking i regelverket. Dette inkluderer deklarasjonstest av stoffer i ingredienslisten
Høst 2020Produkter fra importører/produsenter av nevnte kosmetiske produkter markedsført til barn – våtservietter, barnesminkeKjemiske analyser: sjekke at innhold av potensielt allergifremkallende og helsefarlige stoffer er innenfor fastsatte grenseverdier/ bruksbegrensninger i regelverket.

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med merkingen på alle produkter i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd – bl.a. sjekke at produktene faller inn under riktig regelverk (kosmetikk vs. leketøy). Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?