Kosmetiske produkter skal meldes inn i EU-portal, CPNP

Publisert 26.09.2013     Sist endret 11.08.2017

Alle norske produsenter og importører av kosmetiske produkter har meldeplikt til et sentralisert kosmetikkregister, CPNP. Dette kommer i tillegg til meldeplikten til Mattilsynet.

Ethvert kosmetisk produkt som settes på markedet skal ha en ansvarlig person (RP). RP har, sammen med distributør, ansvar for at de fleste krav til produktet oppfylles (jf  § 1, art 5). Les mer om Responsible person (ansvarlig person, RP)

Som RP eller som distributør skal du melde fra i CPNP (jf. FOR 2013-04-08 nr 391: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter, § 1, art 13). Det er kun Kommisjonen, giftinformasjonssentre og kompetente myndigheter i medlemslandene som kan få tilgang til den registrerte informasjonen. 

Du skal melde fra i CPNP når du:

  1. Produserer et kosmetisk produkt
  2. Importerer et kosmetisk produkt til Norge fra land utenfor EU/EØS.
  3. Markedsfører et kosmetisk produkt under ditt navn eller varemerke, eller endrer et produkt som allerede er markedsført på en slik måte at samsvar med det gjeldende kravet kan påvirkes.
  4. Distribuerer et kosmetisk produkt der noe av merkingen er endret for å følge nasjonale krav om merking.

Ved import til Norge fra et land i EU, må ofte merkingen på et kosmetisk produkt oversettes til norsk, jf. § 4 i FOR 2013-04-08 nr. 391: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter. Dersom noe av merkingen endres, har du som distributør meldeplikt i CPNP. Denne meldeplikten er derimot mindre omfattende enn om du er RP for et kosmetisk produkt.

Kosmetikk som inneholder nano-materialer skal registreres i CPNP seks måneder før produktet markedsføres (jf artikkel 16,3).

Gå til Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Importører/produsenter av tatoverings- og injeksjonsprodukter

Importører/produsenter av tatovering- og injeksjonsprodukter skal ikke melde ifra til CPNP. De omfattes av nasjonal lov, FOR 2008-11-03 nr 1189: Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt.

Importør/produsent og produktserie skal meldes til Mattilsynet. Se mer på Importører og produsenter av kosmetikk må melde seg.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 87 27


Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver, seksjon merking og kvalitet, hovedkontoret, tlf. 22 77 87 27