Responsible person (ansvarlig person, RP)

Publisert 26.09.2013     Sist endret 20.08.2020

Ethvert kosmetikkprodukt som settes på markedet skal ha en RP jf § 1, art 4 i Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter. Dette er nytt fra juli 2013. Denne juridiske personen har ansvar for at de fleste krav til produktet oppfylles (jf art 5).

Virksomheter i Norge som importerer et produkt fra et land i EU/EØS og distribuerer det videre innen EU/EØS, anses som en distributør.

Du er RP når du:

  • Produserer kosmetiske produkter
  • Importerer kosmetiske produkter inn i EU/EØS
  • Distribuerer og markedsfører et kosmetisk produkt under ditt navn eller varemerke eller endrer et produkt som allerede er markedsført på en slik måte at samsvar med det gjeldende kravet kan påvirkes.

Plikter for RP

RP og distributør er begge ansvarlige for at de fleste av forordningens krav er oppfylt (jf art 5 og 6). Unntaket er nasjonale språkkrav (jf § 4) og enkelte mindre detaljer som de nasjonale distributørene alene har ansvaret for. RP skal sørge for blant annet sikkerhetsklarering, merking, stoffrestriksjoner og sporbarhet. Kravet til sporbarhet gjelder igjennom hele forsyningskjeden. RP pålegges videre å utarbeide, vedlikeholde og oppbevare produktets informasjonsprofil (dossieret) som blant annet skal inneholde risikovurderingen som viser at produktet er trygt i bruk. Risikovurderingen skal utføres av en som har godkjent utdanning innen farmasi, toksikologi, medisin eller tilsvarende.

RPer (også norske) skal melde sine produkter til Kommisjonens register, CPNP. Her kan du lese mer Meldeplikt til sentralisert kosmetikkregister, CPNP

Fant du det du lette etter?