Risikovurdering: Aluminium i næringsmidler og kosmetiske produkter

Publisert 05.04.2013     Sist endret 22.05.2014

Befolkningen i Norge får i snitt ikke i seg for mye aluminium gjennom mat og drikke. Men totalinntaket kan bli for høyt for de som daglig bruker antiperspirant. Det viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) har utført på oppdrag fra Mattilsynet.

VKM har vurdert inntaket av aluminium som den norske befolkningen får gjennom mat og drikke.

Ikke for mye fra mat og drikke

–Vi får ikke i oss for mye aluminium gjennom det vi drikker eller spiser, men VKM viser til at inntaket gjennom huden, fra kosmetikk, kan bli for høyt, sier Julie Tesdal Håland, rådgiver i Mattilsynet.

Etter VKM’s beregninger er det tale om en eksponering som er 30 – 50 ganger sterkere enn det som etter vitenskapelige vurderinger er ansett å være helsemessig forsvarlig. Opptaket kan være enda høyere for de som anvender antiperspiranter på barbert hud.

For høyt inntak av aluminium har vist seg å gi skader på nervesystemet hos rotter og mus. Ved høye doser er det også opplyst om risiko for lav sædkvalitet og skade på testiklene i forsøksdyrene. Aluminium kan også skade mennesker ved høye opptak i kroppen. Dette fremgår av en risikovurdering gjort av EU’ viteskapskomité på matområdet (EFSA) i 2008. Opptaket i mennesker gjennom hud er estimert på grunnlag av standardmodeller for risikovurdering som kosmetikkindustrien har vært med på å utarbeide.

Europeisk problem

Regelverket, både i Norge og ellers i Europa, har ikke fastsatte grenseverdier for innholdet av aluminium i kosmetikk. I det europeiske og det tilsvarende norske kosmetikkregelverket er det ikke fastsatt grenseverdier som kan sikre trygg bruk når det gjelder de kosmetiske produktene og deres innhold av aluminium.

-Mattilsynet vil nå vurdere mulige tiltak for å sikre forbrukernes helse. Dette er et europeisk problem, og Europakommisjonen er allerede i gang med å se på det. Vi vil også orientere dem om VKM’s risikovurdering, sier Hans Jørgen Talberg, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Bakgrunn

EUs mattrygghetsorgan EFSA publiserte en vurdering av aluminium og inntaket av aluminium hos den europeiske befolkningen i 2008. Konklusjonen var at en vesentlig andel av befolkningen får i seg mer aluminium enn grensen som er satt av WHO (1 mg/kg kroppsvekt i uken).

Ifølge EFSA er mat hovedkilden til det høye inntaket. EFSA og JECFA har kun vurdert inntak av aluminium gjennom mat og drikke, og det tolerable inntaket ble i 2012 endret til 2 milligram i uken, per kilo kroppsvekt (FAO/WHO).

Mattilsynet bestilte risikovurderingen for å få mer kunnskap om hvor mye aluminium den norske befolkningen får i seg, også fra kosmetikk.

VKM: Risikovurdering av aluminium i næringsmidler og kosmetiske produkter i den norske befolkningen

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

For mediehenvendelser, ring Mattilsynets pressevakt på telefon 469 12 910

For publikumshenvendelser, ring Mattilsynets sentralbord på telefon 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

For mediehenvendelser, ring Mattilsynets pressevakt på telefon 469 12 910

For publikumshenvendelser, ring Mattilsynets sentralbord på telefon 22 40 00 00