Risikovurdering av bruken av triklosan i kosmetiske produkter

Publisert 31.01.2005     Sist endret 28.01.2012

I ei ny risikovurdering konkluderar Vitskapskomiteen for mattryggleik (VKM) framleis med at bruken av triklosan kan auke risikoen for at klinisk viktige bakteriar som til dømes E-coli vert resistente mot, ikkje berre triklosan, men òg mot antibiotika som vert nytta til slå ned infeksjonar på grunn av desse bakteriane. Mattilsynet vil difor halda fram med å prøve å overtyda Europakommisjonen om at det er naudsynt å forby bruken av triklosan i kosmetiske produkt.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hans Jørgen Talberg, seniorrådgiver, seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret


Kontaktinformasjon

Hans Jørgen Talberg, seniorrådgiver, seksjon forbrukerhensyn, hovedkontoret