Risikovurdering av vitamin A i kosmetikk

Publisert 31.01.2005     Sist endret 31.01.2005

Mattilsynet ba VKM foreta en ny risikovurdering på grunnlag av ny kunnskap som er fremkommet i løpet av de siste årene særlig om betydningen av vitamin A for utvikling av benskjørhet (osteoporose).

Som premiss for sine risikovurderinger har VKM lagt til grunn den sammenlagte eksponering via normalt kosthold, kosttilskudd og kosmetiske produkter. Vurderingen viser at for noen grupper av befolkningen spiller dosen via kosmetikk en avgjørende rolle for risiko for å få i seg for mye vitamin A.

Mattilsynet følger situasjonen

Norge er i dag et av få europeiske land som har begrensninger på hvor mye vitamin A som er tillatt å bruke i kosmetiske produkter. I EU finnes det ingen slike begrensninger. Fra og med juli 2013 vil det norske regelverket være tilsvarende det som gjelder i EU. Mattilsynet følger situasjonen nøye.

- Med tanke på at de norske grenseverdiene snart forsvinner er konklusjonene i denne risikovurderingenbekymringsfull. Mattilsynet er fremdeles av den oppfatning at bruken av disse stoffene i kosmetikk bør være strengt regulert. Vi vil nå sette oss ned og se på hvordan vi skal sikre at vi opprettholder et forsvarlig sikkerhetsnivå på bruken av vitamin A i kosmetikk, sier Hans Jørgen Talberg, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Les ingredienslisten nøye

Norske forbrukere kan selv holde øye med inntaket av vitamin A:

- Foreløpig anbefaler vi alle som vil unngå for høyt inntak av vitamin A å lese ingredienslisten på kosmetikk og kremer nøye, sier Talberg.

Det fremkommer også at visse befolkningsgrupper inntar betenkelig mye Vitamin A bare gjennom kosttilskudd. Mattilsynet vil se også på dette problemet i sitt videre arbeide for å sikre trygg bruk av dette vitaminet.

Fordi EU ennå ikke har regulert vitamin A spesifikt i kosmetikkregelverket vil vi også legge VKM’ nye risikovurdering frem for Europakommisjonen og anmode om at dens vitenskapskomité (SCCS) ser på dette forholdet.

VKM: Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter

Fant du det du lette etter?