Kunngjøring

Endringer i reguleringen av CMR- stoffer og hudblekingsstoff i kosmetiske produkter

Publisert 15.12.2021     Sist endret 15.12.2021

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som endrer reguleringen av CMR- stoffer samt regulering av hudblekingsstoffet deoxyarbutin og stoffet dihydroxyacetone i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter.

CMR-stoffer

Dette er den andre årlige oppdateringen («omnibus III») av den såkalte omnibus reguleringen av stoffer med harmonisert klassifisering som karsinogene, mutagene eller reproduksjonstoksiske egenskaper (i.e CMR-stoffer) i kosmetiske produkter. Alle aktuelle CMR- stoffer som er forbudt å bruke i kosmetiske produkter føres opp på forbudslisten i vedlegg II i kosmetikkforordningen og der det er relevant, utgår av listene over stoffer som er underlagt bruksbegrensninger i vedlegg III til VI. For CMR-stoffer med unntaksvis tillatelse, skal bruksbetingelsene fremgå av stofflistene i vedlegg III til VI ved at vedleggene oppdateres som relevant.

Deoxyarbutin og dihydroxyacetone

Stoffene deoxyarbutin og dihydroxyacetone reguleres for bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Deoxyarbutin brukes som hudblekemiddel (frigjør hydrokinon) mens dihydroxyacetone brukes som ingrediens i blant annet selvbruningsprodukter. Ingen av disse stoffene er tidligere regulert i kosmetikkforskriften.

Deoxyarbutin forbys i kosmetiske produkter og at stoffet føres opp på vedlegg II (listen over forbudte stoffer) i kosmetikkforskriften.

Dihydroxyacetone tillates for begrenset bruk i ikke-oksyderende hårfargingsprodukter og i selvbruningsprodukter opp til en maks konsentrasjon på hhv 6,25 % og 10 %.

Endringene ble fastsatt av Mattilsynet 01.11.2021 og er kunngjort i Norsk Lovtidend:

Forskrift om endring i forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Se også regelverksprosessene:

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for CMR-stoffer i kosmetikk

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for hudblekingsstoff og andre stoffer i kosmetikk 

Fant du det du lette etter?