Parabener

Publisert 21.09.2012     Sist endret 20.08.2020

Parabener er kjemiske stoffer som brukes for å hindre skadelig bakterie- og soppvekst i kosmetikk, mat og legemidler. Den utbredte bruken i kosmetikk skyldes at parabener er lite allergifremkallende sammenlignet med andre benyttede stoffer.

På grunn av mistanke om mulig hormonforstyrrende effekt i forsøksdyr, har stoffene gjentatte ganger blitt utredet av EUs vitenskapskomite (SCCS). Vitenskapskomiteen har konkludert med følgende:

  • Bruken av metyl- og etylparaben anses som trygg innenfor tillatte maksimumkonsentrasjoner (0,4 % enkeltestere, 0,8 % i blanding).
  • Bruk av butyl- og propylparaben anses som trygg, gitt bruk i konsentrasjoner opp til 0,14 %.
  • De fem parabenene isopropyl-, isobutyl-, fenyl-, benzyl- og pentylparaben er ikke tillatt i kosmetikk pga. manglende datagrunnlag til å foreta en sikkerhetsvurdering. Det er pr. i dag derfor ikke grunnlag for å konkludere med trygg bruk.

EU-kommisjonen jobber nå med å endre reguleringen av parabener i kosmetikk. Forslaget er å beholde dagens grenseverdi for metyl- og etylparaben, halvere grenseverdien for butyl- og propylparaben til 0,14 % og forby bruken av 5 parabener.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Stoffer i kosmetikk Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer

Lukk

Innhold på siden