Er det alternativer til parabener?

Publisert 05.02.2013     Sist endret 19.05.2014

Den utbredte bruken av parabener som konserveringmiddel i de fleste typer kosmetikk skyldes at de er meget lite allergifremkallende sammenlignet med mange andre konserveringsmidler. Byttes de ut med andre konserveringsmidler kan problemet med kosmetikkallergi bli verre. Folkehelseinstituttet mener kosmetikkallergi er et folkehelseproblem. I 2009 kom VKM til at sensibilisering er å anse som helseskade.

Mattilsynet legger merke til at i noen barneprodukter er paraben byttet ut med bla. stoffet dehydroeddiksyre som kan være skadelig for arvestoffet. Mattilsynet planlegger å be VKM vurdere helserisiko forbundet med parabensubstitusjon.

Fant du det du lette etter?