Hva betyr cocktail-effekten?

Publisert 05.02.2013     Sist endret 29.11.2017

Med “cocktail-effekt” menes at de helseskadelige effektene er større enn forventet ut fra eksponeringen; dvs. at selv om mengden parabener vi utsettes for ikke er høy nok til å gi skadelige effekter, kan vi fortsatt utsettes for en “cocktail-effekt” ved at vi samtidig eksponeres for flere andre stoffer med samme virkning som parabenene.

Såkalte kombinasjonseffekter (cocktaileffekter) som følge av at man utsettes for flere ulike kjemikalier i mat, drikkevann, kosmetikk og dyrefôr er undersøkt i rapporten ”Combined toxic effects of multiple chemical exposures” som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) utarbeidet på oppdrag for Mattilsynet i 2008.

Se rapporten på VKM sine nettsider: VKM: Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke.

Blant ca. 400 stoffer som er vurdert for deres effekt på menneskers helse gjennom kontakt med hud, og slimhinner i munnen og/eller inhalasjon, omfattet denne rapporten også parabener, som har vist svake hormoneffekter i laboratorie- og dyreforsøk.

Rapporten konkluderer med at kombinasjonseffekt i praksis er et lite problem i Norge i dag.

Fant du det du lette etter?