Hvorfor har Danmark innført et forbud mot parabener?

Publisert 05.02.2013     Sist endret 05.02.2013

15. mars 2011 innførte Danske myndigheter et nasjonalt dansk forbud mot bruk i visse kosmetiske produkter av enkelte parabener i produkter for barn under 3 år.

Det er grunn til å understreke at Danmark:

  • Ikke har forbudt alle parabener i alle kosmetiske produkter. Det er kun tale om produkter ment for bruk på små barn under 3 år. I alle andre produkter vil det fortsatt være tillatt å anvende alle parabener på de vilkår som p.t. er / blir fastsatt i det felleseuropeiske kosmetikkregelverket.
  • Har benyttet seg av sikkerhetsklausulen som innebærer at det er innført et midlertidig nasjonalt forbud. I samsvar med sikkerhetsklausulens bestemmelser har Danmark oversendt kommisjonen sin vitenskapelige begrunnelse for forbudet. Denne begrunnelsen ble forelagt kommisjonens egen vitenskapskomité (SCCS) til vurdering. Forbudet kan Danmark opprettholde inntil Europakommisjonen på grunnlag av SCCS’ vurdering eventuelt har avgjort at det danske forbudet skal gjøres til fellesskapsregulering eller ikke.
  • SCCS kom 11. oktober 2011 til at de ikke gir Danmark medhold i den danske begrunnelsen for å innføre et forbud mot enkelte parabener i kosmetiske produkter for barn under tre år.
  • Europakommisjonen vil nå avgjøre om Danmark må trekke tilbake det midlertidige nasjonale forbudet. Det siste er imidlertid ennå ikke avgjort.
Fant du det du lette etter?