Spørsmål og svar

Hvorfor har ikke Norge forbudt parabener?

Publisert 05.02.2013     Sist endret 19.05.2014

Regelverket for kosmetiske produkter er fullharmonisert i EU/EØS. Dersom Norge skal benytte seg av «føre-var-prinsippet» må Norge legge frem en nasjonal risikovurdering om parabener som vil være forskjellig fra den SCCS har gjennomført.

Mattilsynet har ved to anledninger bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere risikoen ved bruk av parabener i kosmetikk samt ta stilling til SCCS’ utredninger om parabener (2006 og 2011).  

Ved deltakelse i Europakommisjonens arbeidsgruppe og faste komité på kosmetikkområdet har Mattilsynet fulgt nøye med i det oppfølgende arbeidet i Europakommisjonen etter at SCCS la frem sin siste risikovurdering (11. oktober 2011). Med bakgrunn i SCCS' og VKMs vurderinger av risikoen ved parabener, mener Mattilsynet Kommisjonens forslag om å beholde dagens grenseverdi for metyl- og etylparaben, halvere grenseverdien for butyl- og propylparaben til 0,14 % samt å forby bruken av 5 parabener, sikrer at kosmetiske produkter er tygge.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer