Risikovurdering av lokaltoksiske virkninger/irritasjon av vitamin A i kosmetikk

Publisert 28.11.2013     Sist endret 28.11.2013

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har sett på hvilke konsentrasjoner av vitamin A (stoffene retinol og retinyl-estere) i kosmetikk som er trygge å bruke på hud.

Med trygg menes at de ikke gir negative effekter, som for eksempel irritasjon, i huden.

Konklusjonen er at det finnes for lite publiserte data til at VKM kan fastsette en øvre grense for trygg bruk av retinol og retinyl-estere (retinylpalmitat og retinylretinoat) i kosmetikk.

  • De studiene som er gjort indikerer at retinolkonsentrasjoner på rundt 0,075 % og høyere kan gi irritasjon i huden.
  • For retinyl-estere finnes det for lite dokumentasjon til at VKM kan trekke noen konklusjoner.

Rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet: Vurdering av lokaltoksiske virkninger/irritasjon av vitamin A i kosmetikk

Fant du det du lette etter?