Sykdomsfremkallende bakterier i engangsvaskekluter

Publisert 29.03.2022     Sist endret 19.12.2022
Bilde av produktet som er trukket tilbake
Foto: OUS

I perioden oktober 2021 til juni 2022 pågikk det et nasjonalt utbrudd av bakterien Pseudomonas aeruginosa i norske sykehus. Totalt ble det påvist 388 tilfeller i 40 sykehus. 18. mars 2022 ble ferdigfuktede ikke-sterile engangsvaskekluter fra Vernacare (merket «Oasis») identifisert som årsak til utbruddet.

Flere produkter kalt tilbake fra Vernacare

14. april 2022 tok produsenten Vernacare initiativ og valgte å tilbakekalle flere produkter produsert ved samme fabrikk i England.

Tilbakekallingen gjelder produkter fra merkene Oasis, Conti og Senset. Leverandører av produktene i EU/EØS mottok en liste med 14 produkter, fra disse tre merkene. Mattilsynet har tidligere frarådet bruk av produktene med merket «Oasis».

Tilbakekallingen gjelder alle produkter på markedet, uavhengig av produksjons og holdbarhetsdato. 

Flere av produktene som er listet opp omsettes ikke i Norge. Mattilsynet følger opp distribusjonen og ansvarlig importør stopper salget, men det kan være at noen produkter selges på andre nettsider. Derfor velger vi å informere om alle produktene.

Produktene som tilbakekalles av produsent:

 • Oasis Bedbath – Perfumed
 • Oasis Bedbath – Unperfumed
 • Oasis Maceratable Bedbath – Perfumed
 • Oasis Maceratable Bedbath - Unperfumed
 • Oasis Shampoo Cap - Unperfumed
 • Oasis Shampoo Cap - Perfumed
 • Oasis Washmitt - Unperfumed
 • Oasis Washmitt - Perfumed
 • Conti Flushable Skin Cleansing Wet Wipes
 • Conti Continence Care Skin Cleansing Wipes
 • Conti Patient Cleansing Wet Wipes
 • Conti Skin Cleansing Wet Wipes
 • Conti Continence Care 3% Dimethicone Barrier Cloth
 • Senset Skin Cleansing Wipes

Det er den ansvarlige for produktet i EU/EØS som har initiert tilbakekallingen, og formålet er å fjerne helsefarlige produkter fra markedet.

Produktene skal ikke brukes, og de skal returneres til ansvarlig virksomhet. For å få mer informasjon om hvordan du skal returnere dine produkter, ta kontakt med din leverandør.

Du kan lese mer om dette hos importøren OneMed.

Har du kjøpt produkter fra Kvinto kan du lese mer her og her.

 

Norske sykehuslaboratorier påviste smittekilden

Laboratorieanalyser utført ved flere sykehus har vist forurensning med en bakterie som heter Pseudomonas aeruginosa i en bestemt type engangsvaskeklut fra Oasis.

Bakterien gir sjelden sykdom hos friske mennesker med normalt godt immunforsvar, men den kan gi alvorlig infeksjon hos mennesker med svekket immunforsvar.

Mattilsynet har tilsynsansvaret for slike produkter og fulgt opp importører, distributører, aktuelle myndigheter og den ansvarlige for produktene i EU. Vi har lokalisert distribusjon i Norge og fattet omsetningsforbud for produkter hvor bakterien er funnet.

Mattilsynet har også samarbeidet med Folkehelseinstituttet og notifisert produktene i EUs varslingssystem for denne type produkter, RAPEX.

Produktene hvor sykehuslaboratoriene har påvist bakterien er importert til Norge av Kvinto AS. På bakgrunn av mistanke varslet Kvinto AS sine kunder, og stoppet all omsetning av engangsprodukter med merket Oasis, 20. mars 2022.

Samme type produkter er importert av Onemed AS. Det er per i dag ikke påvist P. aeruginosa i partier Onemed har mottatt, men på grunn av smitteutbruddet stoppet også Onemed salg og distribusjon av alle Oasis produktene 21. mars 2022.

Sykehuslaboratoriene har funnet bakterien P. aeriginosa i Oasis Bedbath fra Vernacare distribuert av Kvinto i følgende lotnummer 107537, 109422 og 107595 med utløpsdato 31.08.2023, samt i lot 108619 med utløpsdato 31.09.2023.

Produsent har også opplyst om funn av uspesifikke mikroorganismer i lot 108619, og Mattilsynet mottok varsel fra et norsk sykehuslaboratorium om funn av Staphylococcus aureus i samme lot, 8 april 2022. I tillegg har både produsent og sykehuslaboratoriene påvist uspesifikke mikroorganismer i andre lotnummer.

Les mer om utbruddet her (Folkehelseinstituttet)

Viktig for sykehusene å gjøre risikovurderinger

Regelverket i kosmetikk stiller krav om at alle kosmetiske produktene skal være trygge for forbrukerne.

Produsenter, importører og alle ledd i distribusjonskjeden har ansvar for at de kosmetiske produktene de produserer og omsetter ikke utgjør fare for menneskene.

Produsenter av produkter som markedsføres mot eldre og personer som har svekket immunforsvar, må sikre seg at produktene er trygge og overholder regelverkets krav om blant annet mikrobiologisk kvalitet.

Pseudomonas aeruginosa skal ikke være til stede i engangs vaskekluter, eller tilsvarende produkter. Mattilsynet anbefaler at sykehusene gjør risikovurderinger før de bruker ikke-sterile engangsvaskekluter til sårbare pasienter.

Fant du det du lette etter?