Triclosan

Publisert 25.02.2013     Sist endret 25.02.2013

Triclosan er et syntetisk fremstilt kjemisk stoff som siden 60-tallet har vært anvendt i mange forskjellige typer produkter som middel for å drepe bakterier eller hindre oppvekst av bakterier. Det er godkjent som konserveringsmiddel i kosmetikk.  Den hovedsakelige egentlige bruken er allikevel som middel mot plakk ved bruk i tannkrem og som middel mot ubehagelig kroppslukt ved bruk i deodoranter. Forsøk har vist at bruken kan forårsake at bakterier blir resistente ikke bare mot triclosan selv men også mot viktige antibiotika på grunn av kryssresistens. Det er dermed risiko for at denne unødvendige ikke-medisinske bruken kan bidra til det alvorlige globale problemet med antibiotika-resistens.

På grunnlag av risikoutredninger ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø(VKM) har Mattilsynet siden lenge vært pådriver innen Europakommisjonens reguleringsarbeid med sikte på strengest mulig regulering. Etter hvert som stadig nye forskningsresultater har kommet til har Europakommisjonens vitenskapskomité uttrykt stadig større bekymring. Fra i 2002 helt å avvise at det er noen risiko endte komiteen i siste vurderingsfremlegg i 2010 opp med å si at triclosan bare må brukes med stor forsiktighet og da bare i produkter som er helsemessig gunstige. Mattilsynet forstår dette som om komiteen mener at triclosan bare må brukes i en medisinsk sammenheng. Europakommisjonen har en annen risikoforståelse.

Med medlemslandenes støtte ble det 14. februar gitt åpning for at stoffet fremdeles skal være tillatt å bruke i tannkremer, deodoranter og noen få andre kosmetiske produkter. Frem til nå har triclosan vært tillatt i alle typer kosmetiske produkter. Kommisjonen vil gi vitenskapskomiteen i oppdrag å se på triclosan-bruken på nytt avhengig av hva som kommer ut av den pågående vurderingen av triclosan brukt som biocid. Parallelt vil Mattilsynet be VKM oppdatere sin risikovurdering på grunnlag av en rekke nye forskningsresultater generert etter at Europakommisjonens vitenskapskomité la frem sin siste vurdering i 2010.

Bruken av triclosan i kosmetiske produkter som selges i Norge har gått strekt tilbake men har fremdeles et visst omfang i EØS – land utenom Norden.

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Stoffer i kosmetikk Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden