Tilsyn med kosmetikk og sminke til barn og unge i 2021

Publisert 05.03.2021     Sist endret 05.03.2021
Ansiktsmaling
Foto: Colourbox

I år vil Mattilsynet videreføre fjorårets tilsyn med barnekosmetikk/barnesminke hvor søkelyset vil være på produkter som tilbys på internett/netthandel.

Denne gang vil vi også inkludere produkter som markedsføres mot unge i tillegg til produkter til barn. Fokus vil fortsatt være på barnesminke som dekorativ sminke (Halloween/karneval – sminke, ansiktsmaling og sminkesett) og i tillegg vil det ses på utvalgte produkter innen kroppspleie, mer informasjon om produkttyper kommer senere.

Kroppspleieprodukter reguleres under kosmetikklovgivningen mens dekorativ sminke kan være sammensatte produkter som fremstår som leketøy – og må i så fall forholde seg til krav i både kosmetikkregelverket og leketøysdirektivet.

Dette ser vi etter

I barnesminke skal man være særlig oppmerksom på parfyme, konserveringsmidler og fargestoffer, da disse kan være sensibiliserende eller allergifremkallende. Ulovlig innhold av tungmetaller (bly, kadmium, nikkel) kan i tillegg til å være allergifremkallende gi økt risiko for andre helseskader. Det er også stoffer som i tillegg til å være helsefarlige, kan ha hormonforstyrrende effekter og/eller være miljøskadelige.

Alle kosmetiske produkter skal oppfylle definisjonene og kravene i kosmetikkregelverket, og markedsføres og merkes slik at produktene gir forbrukerne tilstrekkelig og korrekt informasjon. Særlig kan kosmetikk som fremstår som leketøy bidra til at forbruker villedes.

Dette bør dere være forberedt på

Tilsynet i 2021 skal finne svar på om regelverket for merking etterleves. Vi vil se på de obligatoriske kravene til merking som blant annet språk, betegnelse, ingrediensliste – vær særlig oppmerksom på sensibiliserende eller allergifremkallende stoffer, at produktet har en europeisk ansvarlig person (RP) og at det finnes dokumentasjon på produktets sikkerhet (såkalt produktinformasjonsfil; PIF) m.m. For noen produkter vil det i tillegg også bli gjennomført kjemisk analyse for utvalgte konserveringsmidler, parfymestoffer og tungmetaller.

 

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Hele landetVår 2021 Produkter fra importører/produsenter av nevnte kosmetiske produkter markedsført til barn og unge – barnesminke m.m Merkesjekk: Etterlevelse av krav til merking i regelverket. Dette inkluderer deklarasjonstest av stoffer i ingredienslisten
Hele landetHøst 2021 Produkter fra importører/produsenter av nevnte kosmetiske produkter markedsført til barn og unge – barnesminke m.m Kjemiske analyser: sjekke at innhold av potensielt allergifremkallende og helsefarlige stoffer er innenfor fastsatte grenseverdier/bruksbegrensninger i regelverket

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med merkingen på alle produkter i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd – bl.a. sjekke at produktene faller inn under riktig regelverk (kosmetikk vs. leketøy). Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer