Til hovedinnhold

Påvist salmonella på hest i Agder

Det er påvist salmonella på en hest på et ridesenter i Agder. Mattilsynet jobber med smittesporing. Eiere av hester som har vært i kontakt med hesten som har fått påvist salmonella vil bli kontaktet av Mattilsynet.

Påvist salmonella på hest i Agder
Oppdatert

Mer informasjon

Regelverk

Forskrift om velferd for hest Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser Forskrift om bruk av visse legemidler til dyr av hestefamilien Lov om husdyravl Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest (husdyravlsforskriften) Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr Forskrift om helsesertifikater – landdyr og avlsmateriale derav – forordning (EU) 2021/403 (landdyrhelsesertifikatforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om avlsmateriale fra holdte landdyr (avlsmaterialeforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften) Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om import av visse levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status for bestemte dyresykdommer (dyrehelseovervåkningsforskriften) Lov om dyrevelferd