Til hovedinnhold

Animaliebiprodukter

Et animalsk biprodukt er en del av et dyr, eller produkter fra dyr, som ikke skal brukes til humant konsum. Her finner du krav og bestemmelser som gjelder animaliebiprodukter.

Mattilsynets hovedprioriteringer innen animaliebiprodukter i 2024

Mer informasjon